W dniu 7.08.2015r. Odbyła się w Krakowie debata o geriatrii i transplantologii. Spotkanie rozpoczęło się rozmową o polityce senioralnej. Prelegenci omawiali kwestie, które udało się do tej pory usprawnić, a także te, które wymagają dalszych zmian. Minister Zembala oświadczył, że zamierza zintensyfikować działania resortu w zakresie geriatrii. Zaapelował do geriatrów i konsultantów do spraw geriatrii o zdefiniowanie priorytetów w tej dziedzinie.

Obecnie trwają już prace nad programem udarowym i programem geriatrycznym. Ponadto Ministerstwo ogłosiło w lipcu konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej. Na realizację projektu przeznaczono 40 mln zł.

Czytaj więcej na temat konkursu na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej.

Minister Kosiniak-Kamysz przedstawił działania swojego resortu w zakresie geriatrii – m.in. program Seniow-Wigor. Na realizację programu w przyszłych latach przeznaczono ok. 270 mln zł. Przypomniał także, że Polska, jako jedno z trzech państw otrzymała wyróżnienie Komisji Europejskiej za politykę senioralną.

 

Komentowanie wyłączone.