Konferencja, podczas której ogłoszone zostały wyniki III edycji certyfikatu zgromadziła ponad 140 osób z blisko 120 organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania okolicznościowe statuetki wręczyli wspólnie reprezentanci III sektorów – publicznego, Sławomir Kopyść, wicemarszałek województwa, gospodarczego, Marta Olszewska, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej oraz pozarządowego, Ewa Grobelska, wiceprezes zarządu Federacji. Był też czas na prezentację działalności wyróżnionych organizacji, a po wspólnej, plenarnej części także na spotkania w grupach tematycznych. W jednej z nich rozmawiano o zmianach prawa dotyczącego NGO od 2016 roku, w kolejnej o środkach dostępnych dla NGO w pierwszych regionalnych konkursach finansowanych z UE, w trzeciej o doświadczeniach i możliwościach współpracy między organizacjami zaangażowanymi w tworzenie LGD w miastach, a w czwartej o pomyśle certyfikowania samorządów-partnerów organizacji pozarządowych.
Decyzję w sprawie przyznania certyfikatów podejmuje Kapituła Certyfikatu w oparciu o informacje uzyskane od organizacji aplikujących, od przedstawicieli Kapituły z wizyt w organizacjach, z rekomendacji otrzymanych przez aplikujących od innych podmiotów itp. Kapitułę powołuje zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a w składzie Kapituły połowa miejsc zagwarantowane jest dla reprezentantów III sektora z regionu (wśród nich także przedstawicieli organizacji uprzednio certyfikowanych), a drugą połowę tworzą przedstawiciele administracji publicznej (reprezentanci samorządu regionu, wojewody, powiatów), przedstawiciele biznesu (organizacji zrzeszających przedsiębiorców) oraz mieszkańców województwa (osoby wybrane w otwartym, publicznym naborze). Taki skład Kapituły gwarantuje utrzymanie „sektorowego” charakteru wyróżnienia (większość głosów w Kapitule mają NGO), a jednocześnie zapewnia jego transparentność (udział partnerów publicznych, biznesowych i mieszkańców) (http://federacja-ngo.pl).

 

Komentowanie wyłączone.