Strategia to dokument programowy Ministerstwa Zdrowia na kolejną kadencję. Zawiera wiele haseł, ale także konkretnych zapowiedzi realizacyjnych wymagających szeregu zmian w obowiązujących regulacjach prawnych z obszaru ochrony zdrowia. Skuteczna realizacja celów przyjętej Strategii wymaga współpracy międzyresortowej oraz precyzyjnego określenia roli i zadań ministra zdrowia, jako koordynatora. Takie zapisy powinna zawierać ustawa o zdrowiu publicznym Zawiera wiele propozycji zgłaszanych przez BCC w trakcie konsultacji nad ustawą o zdrowiu publicznym, a także dotyczących Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Zdaniem BCC proponowane cele Strategii będą miały pozytywny wpływ na lepszą ochronę zdrowia i życia obywateli, szczególnie ludzi młodych i seniorów. Kompleksowa opieka nad osobami starszymi (w tym teleopieka i telemedycyna) oraz informatyzacja ochrony zdrowia jest perspektywiczna także dla firm z sektora IT oraz wyrobów medycznych.

 

Komentowanie wyłączone.