Partnerzy / Specjaliści

SWP „Flandria” współpracuje ze znanymi lekarzami,  rehabilitantami, placówkami medycznymi w naszych regionach. Podpisane umowy o współpracy, umożliwiają naszym członkom korzystanie z rabatów na usługi w prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, gabinetach zdrowia i urody.

W ramach swojej działalności SWP „Flandria” współpracuje z różnymi organizacjami.Współpraca ta polega na podpisywaniu umów o współpracy, które zawierają w swojej treści zapisy o współdziałaniu stron.

Dokładne informacje znajdują się na stronach regionów– w zakładce Partnerzy

SWP „Flandria” zawiera także  umowy partnerskie  pomiędzy organizacjami lub pomiędzy organizacjami a administracją publiczną/jednostkami podlegającymi administracji z reguły na potrzeby realizacji jakiegoś projektu, programu.

Dokładne informacje znajdują się na stronie głównej– w zakładce Projekty

 

Komentowanie wyłączone.