Dnia 30 stycznia 2014 r. w siedzibie organizacji Pracodawcy RP w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji pracy zespołowej „SYSTEM OCHRONY ZDROWIA. DIAGNOZA I KIERUNKI REFORMY” pod red. Andrzeja Mądrali, w którym z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych uczestniczyły: Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz wraz z Wiceprzewodniczącą Longiną Kaczmarską. Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia związane z systemem ochrony zdrowia takie jak:

 

  • kluczowe instytucje w systemie ochrony zdrowia: pacjent, organy administracji państwowej
    i samorządowej, personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni), szpitale, przychodnie POZ, instytuty naukowo-badawcze etc.
  • problemy w ochronie zdrowia wymagające rozwiązania z perspektyw: pacjenta, personelu medycznego, świadczeniodawcy i innych.
  • problemy związane z komercjalizacja szpitali: zatrudnienie personelu, ubezpieczenia zdrowotne, relacje między organami państwowymi a prywatnymi jednostkami ochrony zdrowia (spółkami prawa handlowego)
  • diagnoza systemu ochrony zdrowia: podstawowe cele i pożądane cechy tego systemu.

MS

 

 

Komentowanie wyłączone.